Welkom op de site van Dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei!

DORPSRAAD Nieuwe Tonge in bloei!

De dorpsraad is in 2008 door de gemeente in het leven geroepen. Deze, sinds 2016, officiële stichting richt zich op een goede leefbaarheid in het dorp en het bevorderen van de sociale samenhang.  Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! bestaat uit enkele enthousiaste bewoners die zich willen inzetten voor het dorp.

Wij vertegenwoordigen alle inwoners, zonder officieel gekozen te zijn, en behartigen de belangen van onze dorpskern. We zijn aanspreekpunt en klankbord voor de gemeenschap. We zijn een soort ‘doorgeefluik’ tussen gemeente en inwoners en we trachten met elkaar naar oplossingen te zoeken. Anderzijds is de dorpsraad ook een officieel aanspreekpunt voor college en gemeenteraad.  Wij geven hen,  gevraagd en soms ongevraagd advies.

Wij richten ons dus op het behartigen van de belangen van alle inwoners van Nieuwe-Tonge en Battenoord met het oog op het welzijn, het woonplezier en leefmilieu, de (algemene) voorzieningen en de toekomst van het dorp in de meest brede zin van het woord. We zoeken daarbij altijd naar samenwerking met bewoners, bedrijven, organisaties en de overheid en bevorderen het onderlinge contact ten behoeve van het dorp. We stellen ons graag aan je voor: Wie zijn wij?

We richten ons op u en op jou. Voor de eenvoud en leesbaarheid van deze site houden wij de je/jij aanspreekvorm aan zonder daarbij het respect voor u te verliezen. 

Laatste nieuws

Aanbesteding project N215 in volle gang

De aanbesteding voor het project N215 is in volle gang en daarmee komt de daadwerkelijke uitvoering steeds dichterbij. Projectleider Eric Bos zei het al op de bewonersbijeenkomst: de provincie...