De herdenkingen van 2020 zullen we nooit vergeten..

Het is dit jaar niet alleen 75 jaar herdenken van hen die vielen voor de vrijheid van ons vaderland en een stilstaan bij de vrijheid die we daardoor verkregen, maar het is ook een herdenken van een vrijheid die we dit jaar vieren in gebondenheid. Weliswaar geen gebondenheid door een nieuwe overheersing van een lichamelijke vijand, maar door de vreselijke dreiging die er uitgaat van een virus, dat heel onze samenleving, zelfs wereldwijd, platlegt en vele slachtoffers maakt.

Daarom zijn we gedwongen dit jaar ons herdenken een heel ander aanzien te geven. Waar het de bedoeling was dat we vanavond als dorpsgemeenschap in de dorpskerk bijeen zouden komen om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog die een spoor van vernieling en tranen achterliet en bij hen die in de oorlog het leven verloren, maar die na vijf bange jaren, ons ook de vrijheid bracht. Een vrijheid, die we 75 jaar later nog steeds als ons hoogste goed achten.

Door de uitbraak van het coronavirus leven we momenteel helaas in een samenleving waarin we heel veel afstand van onze naasten moeten houden. Daarom vandaag helaas geen gezamenlijk gedenken van de gevallenen. En ook morgen geen vieren van de vrijheid met o.a. een -geplande- filmmiddag en een bevrijdingsmaaltijd.

Als Dorpsraad en Oranjevereniging hebben we gemeend een en ander toch niet onopgemerkt voorbij te mogen laten gaan, daarvoor is onze vrijheid ons te dierbaar. Daarom hebben we vanmorgen in heel kleine kring een zeer beperkte ceremonie gehad bij het graf van onze verzetsstrijder Jacob Arij Verolme. Er is door Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! en Ring van Oranje een krans gelegd en we hebben – natuurlijk op geruime afstand van elkaar – het Wilhelmus gezongen.

Opdat wij nooit vergeten, hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid..

Namens de gemeente Goeree-Overflakkee is er vanmiddag ook een krans gelegd door wethouder Tea Both-Verhoeven.

We willen als Oranjevereniging en dorpsraad ook uw betrokkenheid vragen, door vanavond om 20.00  uur thuis de herdenking mee te beleven, de twee minuten stilte te houden en het Wilhelmus te zingen. Opdat we onze vreugde van de vrijheid mogen vieren met een  dankbaar hart jegens hen, die hun leven gaven.

Opdat we nooit vergeten, zoals het lint op de krans vermeldt:

Voor hen die vielen’…