Aanbesteding project N215 in volle gang

Aanbesteding project N215 in volle gang

De aanbesteding voor het project N215 is in volle gang en daarmee komt de daadwerkelijke uitvoering steeds dichterbij. Projectleider Eric Bos zei het al op de bewonersbijeenkomst: de provincie Zuid-Holland heeft voorrang gegeven aan het project N215. Eric Bos: “Onder...
Bloembakken

Bloembakken

Zoals alle dorpsgenoten hebben kunnen lezen is er nu de mogelijkheid zich op te geven voor de actie van de dorpsraad om een bloembak aan de lantaarnpaal te adopteren. Het opgeven kan nog tot 31 december 2021, daarna kunnen geen aanvragen meer geaccepteerd  worden. Wie...

Op de hoagte 2021

Bewonersavond 2021 gaat wederom niet door. Ook dit jaar kan er door de coronabeperkingen helaas geen sprake zijn van het houden van de jaarlijkse inwonersavond. We kunnen wederom niet bij elkaar komen in Ons Dorpshuis. Daarom heeft de dorpsraad gemeend de inwoners van...

Vertrek Dick Jonker

Op 4 mei 2021 heeft Dick Jonker secretaris van de Dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei! afscheid genomen van de Dorpsraad. Hiermede wil hij iedereen bedanken voor zijn en haar vertrouwen welk jij als secretaris heeft ondervonden en wenst de Dorpsraad in de toekomst veel...

Overzicht financien 2020

Hierbij ontvangt U een overzicht van de financiën van de dorpsraad over het boekjaar 2020 Posten Debet Credit Overboeking 2019 € 8.198.53 Onkosten dorpsraad 2020 -€ 1.453.53 Storting kernsubsidie leefbaarheidsplan 2020 € 10.304.00 Uitbetaling leefbaarheidsplan -€...