OPROEP : KOORLEDEN gezocht voor medewerking aan de rampherdenking.

Er gaat weer geoefend worden voor het koor wat meewerkt aan de jaarlijkse RAMPHERDENKING op 1 februari.

Als dirigent hebben we Gert Zweerus bereid gevonden de leiding van het koor op zich te nemen. De piano van zangvereniging Apollo zal bespeeld worden door Huibert Knöps. De oefenavonden zijn op VRIJDAGAVOND in Ons Dorpshuis. We willen dan van 19.30 -20.15 uur zingen. Graag ontmoeten we alle zanglustigen op  4,11,18 en 25 januari in de bovenzaal van Ons Dorpshuis.

Tot vrijdag!