Bewonersavond 2021 gaat wederom niet door.

Ook dit jaar kan er door de coronabeperkingen helaas geen sprake zijn van het houden van de jaarlijkse inwonersavond. We kunnen wederom niet bij elkaar komen in Ons Dorpshuis. Daarom heeft de dorpsraad gemeend de inwoners van Nieuwe-Tonge schriftelijk op de hoogte te brengen van alles wat er speelt in Nieuwe-Tonge/Battenoord. Deze week is huis aan huis ons informatiebulletin Op de Hoagte 2, de nieuwsbrief van de dorpsraad bezorgd, waarin de informatie die anders op de inwonersavond besproken wordt, nu op papier met u gedeeld wordt.

Van t voorjaar is Op de Hoagte nr 1 bij u bezorgd, de informatie daarvan is terug te vinden onder de link.