Hierbij ontvangt U een overzicht van de financiën van de dorpsraad over 2019

Map1

Posten Debet Credit
Overboeking 2019 € 8.198,53
Restant onkosten inwoners en verenigingsavonden 2019 -€ 572,75
Onkosten dorpsraad 2020
Restant onkosten dorpsraadvergaderingen 2019 -€ 81,30
Onkosten inwoners en verenigingsavonden 2020
Bankkosten -€ 29,85
Storting kernsubsidie leefbaarheidsplan 2020
Uitbetaling leefbaarheidsplan -€ 6.156,50
Kosten rampherdenking € 500,00 -€ 260,00
Kosten dodenherdenking
Uitbetaling clubkascampagne Rabobank 2019
Uitbetaling onkosten Koningsdag 2019 Ring van Oranje
Windfondsuitkering Battenoert 2019
Windfondsuitkering Battenoert 2019 overgemaakt spaarrekening
€ 8.698,53 -€ 7.100,40
Saldo rekening courant 2019 € 1.598,13
Spaarrekening 2020 Debet Credit
Overboeking 2019 € 16.183,39
Rente 2019 € 1,45
Windfondsuitkering Battenoert 2020
€ 16.184,84 € 0,00
Saldo spaarrekening 2019 € 16.184,84