Hierbij ontvangt U een overzicht van de financiën van de dorpsraad over het boekjaar 2020

Posten Debet Credit
Overboeking 2019 € 8.198.53
Onkosten dorpsraad 2020 -€ 1.453.53
Storting kernsubsidie leefbaarheidsplan 2020 € 10.304.00
Uitbetaling leefbaarheidsplan -€ 13.323.28
Kosten herdenkingen € 1.500.00 -€ 1.073.76
Kosten gedenksteen Battenoord tbv Van der Bok glas en steen bewerking -€ 2.402.00
Beschikking gem GO kerngebonden doelen. € 14.868.00
Overboeking van rek courant naar spaarrekening -€ 20.000.00
Overboekingen spaarrekening naar rekening courant € 4.500.00
Saldo rekening courant 2020 € 1.117.96
Spaarrekening 2020 Debet Credit
Saldo 2019 € 16.183.39
Rente 2019 € 1.45
Windfondsuitkering Battenoert 2020 € 4.830.05
Overboeking naar rek courant tbv betaling speeltuin -€ 14.941.48
Overboeking van rek courant naar spaarrekening € 20.000.00
overboeking van spaarrekening naar rekening courant -€ 4.500.00
Saldo spaarrekening 2020 € 21.573.41