Wie zijn wij?

Dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei! bestaat uit een aantal bestuursleden en een groep mensen die het dorp Nieuwe-Tonge en het aangrenzende Battenoord een warm hart toedragen. Wij wonen hier met veel plezier. En willen ons er samen met jou voor inzetten.  

Het doel van Stichting Nieuwe-Tonge in Bloei! is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. We houden daarbij rekening met iedereen, ongeacht kleur, achtergrond of geloofsovertuiging. We zetten ons in voor particulier, zakelijk, gemeenschappelijk en gemeentelijk bezit en belang. We zijn daarbij uitdrukkelijk neutraal, onafhankelijk en dienen het dorp en de gemeenschap als geheel.  

Het is de taak van de dorpsraad om de wensen en behoeften van de inwoners te peilen. We doen dat ondermeer door jaarlijks een inwonersavond te houden en daar samen met de bevolking te inventariseren waar behoefte aan bestaat. De dorpsraad beheert tevens het leefbaarheidsplan. De gelden van dit leefbaarheidsplan, die de gemeente jaarlijks aan de kern ter beschikking stelt, zijn bedoeld voor de ontwikkelingen en de financiering van nieuwe activiteiten binnen de kern, die ten goede komen aan een breed publiek. Weten hoe wij hiermee om gaan? We hebben een verkort beleidsplan opgesteld.

We vinden het daarom belangrijk om in nauw contact te staan met onze buren en medebewoners. Willen weten wat er leeft in en rondom het dorp en we zijn benieuwd naar jouw ideeën en wensen. Laat je het ons weten? Mail ons of spreek ons aan bij Spar Klapmuts, de huisarts of op straat. We zijn er voor jou; jong en oud.

Anne-Karin Guijt – Holleman | voorzitter | Klinkerlandseweg 11, 3244 BD Nieuwe-Tonge

 

Mijn naam is Anne-Karin  Guijt-Holleman, geboren en getogen in Nieuwe-Tonge.  Getrouwd,  moeder van vier kinderen en oma van vier kleinkinderen. Vanaf de allereerste oprichtingsvergadering in 2008 betrokken bij de dorpsraad. Niet omdat het initiatief daartoe van mij uitging, maar door de gemeente gepusht om toch eens één keer op de vergadering te komen. En als je dan merkt dat de leefbaarheid in ons dorp toch veel beter zou kunnen, blijf je niet aan de kant staan. ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’ is mijn motto.

Als we met elkaar onze schouders zetten onder een goede leefbaarheid van ons dorp, moet het toch een vreugde zijn om hier met elkaar te wonen?