Welkom op de site van Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei!

Dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei! bestaat uit een aantal bestuursleden en een groep mensen die het dorp Nieuwe-Tonge en het aangrenzende Battenoord een warm hart toedragen. Wij wonen hier met veel plezier. En willen ons er samen met jou voor inzetten.

doel van Stichting Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. We houden daarbij rekening met iedereen, ongeacht kleur, achtergrond of geloofsovertuiging. We zetten ons in voor particulier, zakelijk, gemeenschappelijk en gemeentelijk bezit en belang. We zijn daarbij uitdrukkelijk neutraal, onafhankelijk en dienen het dorp en de gemeenschap als geheel.

Het is de taak van de dorpsraad om de wensen en behoeften van de inwoners te peilen. We doen dat ondermeer door jaarlijks een inwonersavond te houden en daar samen met de bevolking te inventariseren waar behoefte aan bestaat. De dorpsraad beheert tevens het leefbaarheidsplan. De gelden van dit leefbaarheidsplan, die de gemeente jaarlijks aan de kern ter beschikking stelt, zijn bedoeld voor de ontwikkelingen en de financiering van nieuwe activiteiten binnen de kern, die ten goede komen aan een breed publiek. Weten hoe wij hiermee om gaan? We hebben een verkort beleidsplan opgesteld.

We vinden het daarom belangrijk om in nauw contact te staan met onze buren en medebewoners. Willen weten wat er leeft in en rondom het dorp en we zijn benieuwd naar jouw ideeën en wensen. Laat je het ons weten? Mail ons of spreek ons aan bij Spar Klapmuts, de huisarts of op straat. We zijn er voor jou; jong en oud.

Nieuwe-Tonge in Bloei! vergaderd meestal op de 1e maandag van de maand in ons Dorpshuis.

V.l.n.r Joriene van Heinsberg-van Alphen, Catelijne Hoogenboom, Anne-Karin Guijt-Holleman, Jolanda van der Haven en Wout Horselenberg

Vergaderdata 2024

We vergaderen in 2024 op de volgende ochtenden:

2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december

Aanvang 9.00 uur in Ons Dorpshuis

Project | Speelveld Hertog Jan van Beierenlaan Nieuwe-Tonge

Samen met de gemeente willen we de mogelijkheden om te spelen en elkaar te ontmoeten op het speelveld aan de Hertog Jan van Beierenlaan vergroten. Op 27 september 2023 was de eerste buurt- en sportmiddag op het speelveld. Er zijn toen ideeën en aandachtspunten...