Formulieren

Aanvraag financiële ondersteuning t.b.v. Nieuwe Tonge

U wilt graag een financiële bijdrage ontvangen van de Gemeente ten behoeve van het dorp Nieuwe Tonge. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Stuur het volledig ingevulde formulier vóór 15 november  naar het mailadres van de Dorpsraad penningmeester.nt.inbloei@gmail.com .

Alle aanvragen worden verzameld en voorgelegd aan de Gemeente die hiermee het leefbaarheidsplan kan beoordelen. Begin volgend jaar krijg U bericht over het toegewezen bedrag.