In opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta voert Rasenberg Infra BV in 2018 het Groot Onderhoud uit aan de rijkswegen in Zeeland. Aan dit bericht is een folder Verkeershinder N59 en een folder Parallelweg N59 toegevoegd met daarop informatie over de locatie, uitvoeringsperiode en de te volgen omleidingsroutes. 

Locatie en werkzaamheden
De frees- en asfalteringswerkzaamheden vinden plaats aan de N59 op diverse wegvakken tussen Bruinisse en Den Bommel.

 Uitvoeringsperiode
De fysieke werkzaamheden staan gepland op: vrijdag 15 juni 2018 van 21.00 uur tot maandag 18 juni 2018 05.00 uur.

Door ongunstige weersinvloeden kunnen de werkzaamheden op deze dagen mogelijk niet worden uitgevoerd. In dat geval wordt er uitgeweken naar de volgende reserveperiode: vrijdag 26 oktober 2018 van 21.00 uur tot maandag 29 oktober 2018 05.00 uur.

Hinder en overlast
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de N59 voor al het verkeer afgesloten tussen Bruinisse (rotonde Rijkstraatweg/Groeneweg) en Den Bommel (kruising Schaapsweg / N498). Met gele borden wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. Lokale bestemmingen blijven bereikbaar. Hoewel wij de geluidshinder zoveel mogelijk beperken is enige geluidshinder helaas niet uit te sluiten. Wij vragen om uw begrip.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van dit bericht of tijdens de werkzaamheden nog vragen hebben dan zijn onze mensen bereikbaar op: 06-81956709. Daarnaast kunt u bellen met de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002, 7 dagen per week, op maandag-vrijdag van 7.00-20.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur.