ANBI

De stichting is ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 67532063 

De stichting heeft geen winstoogmerk en zal in principe alle jaarlijkse inkomende gelden afdragen aan de doelen van het dorp.

Mogelijk zal er een reserve kunnen worden opgebouwd voor een evenement in de toekomst. Deze bedragen zullen niet hoog zijn.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Zo kunnen wij o.a. subsidie vragen bij diverse windfondsen om bijvoorbeeld de bloembakken te kunnen financieren, zonder hiervoor BTW af te moeten dragen. Middels een financieel verantwoording gepubliceerd op deze website legt het bestuur hiervoor verantwoording af.

Beleidsplan: hier