In een feestelijk versierd ‘ons Dorpshuis’ werd de voorzitter van de Dorpsraad, Anne-Karin Guijt-Holleman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Anne-Karin Guijt-Holleman zet zich al jaren in voor de leefbaarheid van de kern Nieuwe-Tonge. Ze is voorzitter van de Dorpsraad in Nieuwe-Tonge en organiseert veel activiteiten. Zo geeft ze voorlichting over de Watersnoodramp van 1953 op scholen en organiseert en leidt de herdenking van de bij de ramp omgekomen inwoners van Nieuwe-Tonge.

Maar ook voorzieningen voor de jeugd op het oude voetbalveld, het ijsbaantje, de speelvoorziening en burendagactiviteiten werden door haar opgezet. De portefeuille verkeer is ook één van haar projecten. Haar niet aflatende inzet voor de realisatie van een veilige oversteek bij D’n Tram haalden menigmaal de krant. Haar inzet om de inwoners betrokken te houden bij het dossier over de windmolens verdient veel respect. Daarnaast beheert ze vanaf 2011 een depot ten behoeve kledinginzameling van de stichting Kom over en Help. Ook is zij vrijwilliger bij het Streekmuseum in Sommelsdijk, waarbij ze regelmatig gekleed is in klederdracht tijdens Open Monumentendag en bij andere bijzondere gelegenheden. In de aanvraag werd zij omschreven als een boegbeeld voor Nieuwe-Tonge, die voor het dorp en haar inwoners van onschatbare waarde is.*

De eretekenen werden haar in het bijzijn van haar familie en organisaties die haar voorgedragen hadden opgespeld door de burgemeester, Mw Ada Grotenboer – Dubbeld. Op de foto staat Anne-Karin met de burgemeester en haar echtgenoot Wim Guijt. Op de derde staat ze met haar trotse ouders, de heer en mevrouw Holleman.

*Bron: website gemeente Goeree Overflakkee dd 26 april 2018