Na jaren van praten en plannen maken, zijn de voorbereidende werkzaamheden aan de N215 bij Nieuwe-Tonge eindelijk van start gegaan. Dit is goed nieuws voor het dorp, want de werkzaamheden zullen leiden tot een veiligere en betere ontsluiting van Nieuwe-Tonge.

Het project zal in meerdere fases worden uitgevoerd. In de eerste fase wordt er een fietstunnel aangelegd onder de N215. Deze tunnel zal fietsers veilig van de Oudelandsedijk naar de Hertog Jan van Beijerenlaan leiden.
In de tweede fase wordt er een rotonde aangelegd bij de kruising van de N215 met de Oudelandsedijk. Deze rotonde zal het verkeer beter reguleren en de verkeersveiligheid verbeteren.
In de derde fase wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd naar de Hertog Jan van Beijerenlaan. Deze ontsluitingsweg zal het verkeer van de N215 naar het dorpscentrum leiden.

De voorbereidende werkzaamheden die momenteel plaatsvinden, bestaan uit het voorbelasten van de bodem. Dit is nodig om een stevig fundament te maken voor de rotonde en de nieuwe ontsluitingsweg. Daarnaast worden er diverse sloten en kabels rondom de Oudelandsedijk verlegd.
De werkzaamheden vinden in eerste instantie plaats naast de N215, om het doorgaande verkeer zo min mogelijk hinder van te laten ondervinden. Wel kunnen er betonnen barrières langs de weg worden geplaatst en kan de maximumsnelheid verlaagd worden.
De verwachting is dat eind 2024 gestart kan worden met de realisatie van de ontsluiting van Nieuwe-Tonge.

Fietstunnel
De fietstunnel is een belangrijke verbetering voor de verkeersveiligheid in Nieuwe-Tonge. De huidige kruising van de N215 met de Oudelandsedijk is een gevaarlijke plek voor fietsers. De fietstunnel zal fietsers veilig van de Oudelandsedijk naar de Hertog Jan van Beijerenlaan leiden.

Rotonde
De rotonde bij de kruising van de N215 met de Oudelandsedijk zal het verkeer beter reguleren en de verkeersveiligheid verbeteren. De rotonde zal het verkeer van de N215 naar het dorpscentrum leiden.

Nieuwe ontsluitingsweg
De nieuwe ontsluitingsweg naar de Hertog Jan van Beijerenlaan zal het verkeer van de N215 naar het dorpscentrum leiden. De ontsluitingsweg zal het verkeer beter verdelen over het dorp en de verkeersdrukte op de Oudelandsedijk verminderen.

Conclusie
De voorbereidende werkzaamheden aan de N215 bij Nieuwe-Tonge zijn een belangrijke stap voorwaarts. De werkzaamheden zullen leiden tot een veiligere en betere ontsluiting van Nieuwe-Tonge.