Vrijdag 26 januari gaf, in de volle  ‘schuur’ van camping de Grevelingen, de historicus Willem van der Ham de presentatie van zijn boek ‘Ooggetuigen van de Watersnood 1953.’

Bijna tweeduizend doden en grote delen van Zuidwest-Nederland onder water: 65 jaar geleden vond de grootste ramp uit de naoorlogse geschiedenis van Nederland plaats. Dit boek bevat het indrukwekkende relaas van vijftien ooggetuigen.

De plaats van de presentatie was niet toevallig,  Battenoord werd zwaar getroffen. Direct na de Watersnoodramp van 1 februari 1953 schreef de burgemeester van Battenoord op Goeree-Overflakkee een verslag, gebaseerd op zijn ervaringen en die van vijftien anderen. Zo was het mogelijk, om naast de kille cijfers van de rapporten van het  Rijk, de Provincie en Rijkswaterstaat, ook het verloop van het menselijk drama te beschrijven. Aan de hand van dit document, dat voor het eerst in druk verschijnt, laat historicus Willem van der Ham zien dat de situatie in Battenoord representatief was voor de ontwikkelingen overal in het rampgebied: overal waren nachtelijke dijkdoorbraken, lokale reddingsacties en machteloze bestuurders. Pas in de loop van de dag werd de omvang van de ramp duidelijk. Vanaf dat moment kwam de hulp op gang voor de duizenden getroffenen.

Het boek werd door burgemeester Grootenboer, de heer Smit (Commissaris van de Koning), de heeer Hoekzema (waarnemend hoofd van Rijkswaterstaat voor de Delta) en Jan Terlouw (schrijver) overhandigd aan nabestaanden en overlevenden die aanwezig waren tijdens de presentatie.

Op 1 februari 2018 herdenkt Nederland de Watersnoodramp.

Foto’s van deze bijeenkomst zijn beschikbaar.
Het boek van Willem van der Ham kunt u via internet of de boekhandel kopen.