Wat weten we eigenlijk van bepaalde huizen in het dorp?

Kerkring 20 behoort tot de eerste generatie (stenen) bebouwing aan de Kerkring en is gebouwd voor 1640 in de Renaissancestijl. Het huis heeft een zgn halsgevel met gotische kapschuinte (52 graden). Nummer 20 heeft een voorname ligging,  aan het einde van de Voorstaat met rechte zichtlijn naar de “Hoagte”.  Het is de hoogst gelegen woning aan de Kerkring. Vergelijk de hoogte van de waterstand op gedenktegel 1/2/1953 maar met die van Kerkring 15!  De woning heeft een dwarshuis links dat ca 60 jaar later is aangebouwd. In 1915 is de diepte van het huis gehalveerd vanwege de bouwvallige staat. Het interieur is niet meer authentiek. In 2003 en 2006 heeft er een renovatie van de gevel plaatsgevonden. Achter het huis loopt schuinweg de “siersloot”, een kreek van voor de inpoldering van 1461. Een deel van de tuin is van 1527 tot 1680 eigendom van het St-Sebasteaans-doelen geweest. Hierop oefende men het ambacht van boogschieten.

Wat weten we van de eigenaren?
Eigenaren vanaf 1643 bekend.(Het pand heeft in totaal 23 eigenaren gehad). Eerste eigenaren waren gemeentesecretaris en/of Schout en/of Baljuw en/of Burgemeester. Er hebben ook belangrijke families in gewoond. Vier generaties van de familie Anemaet hebben er tussen 1764 en 1868 (104 jaar) gewoond. Mr. S.H. Anemaet is één van de negen mannen die de grondwetswijziging van 1848 heeft voorbereid. Vanaf 1868 t/m 1968 hebben drie generaties van de familie Breesnee in het huis gewoon. In die periode (1852) heeft ook liberaal J.R Thorbecke, die op reis naar Zeeland ziek werd, hier elf dagen verbleven.

Droevigste gebeurtenis
Verbranding van Mw. Annemaet-Lette op bijna 21 jarige leeftijd door een ongeluk met de vuurhaard in de voorkamer in 1811.

Tekst:  familie Exalto, eigenaar vanaf 2000 – uit Dorpskrant jaargang 3- 2011