Tijdens de bewonersavond op 3 oktober kwam het al aan de orde, na de presentatie van Erik Bos van ….., de beoogde veilige oversteek van de N215 bij Nieuwe-Tonge. Uit de zaal kwamen vele vragen van bezorgde en boze bewoners. Men kreeg de indruk dat er bij Melissant zou worden begonnen met de aanpassingen aan de N215  waardoor de plannen bij Nieuwe-Tonge uiteindelijk door geldgebrek weer stil zouden komen te liggen.

Daarom heeft de dorpsraad spreekrecht aangevraagd tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 oktober. Anne-Karin Guijt roept de raad op niet te lang te wachten, om Nieuwe-Tonge nu voorrang te geven bij de plannen voor een veilige oversteek van de N215.

Bekijk de inbreng van Anne-Karin Guijt tijdens het spreekrecht van de Gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 oktober 2017
0.27 : Oproep aan de raad door Anne-Karin
0.51 : Vragen over de oversteek door Jaap Willem Eijkenduijn (PvdA)
3.07 : Motie van VVD (mevrouw Rijerkerk)