De planning voor dit jaar is als volgt:

  • 15 januari – mei 2024: Voorbereidende werkzaamheden; o.a. aanbrengen voorbelasting Oudelandsedijk en rotonde De Tram;
  • Juni 2024 – Asfaltwerkzaamheden aan de parallelweg tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge;
  • Zomer 2024 – Bouw nieuwe turborotonde De Tram
  • Juni – najaar 2024 – Verleggen kabels en leidingen Oudelandsedijk;
  • Najaar/winter 2024 – Start bouw onderdoorgang kruising N215-Oudelandsedijk;