Sociëteit Rethorica organiseert vanavond 20 okteober om 19.00 uur twee lezingen over de geschiedenis en de toekomst van de landbouw. En reikt het Polderkatern deel II uit tijdens deze interessante avond voor iedereen. Locatie: Dorpshuis Nieuwe-Tonge.

Polderkatern deel II, Oude- en Nieuwe-Tonge, zal op vrijdagavond 20 oktober aanstaande worden gepresenteerd.
De avond begint om 19:30 uur (inloop al om 19:00 uur) en zal tot ongeveer 22:00 uur duren.

Vóór het katern zal worden gepresenteerd door Rethorica zijn er twee lezingen:

  • De eerste voordracht wordt gehouden door voormalig-dijkgraaf en oud-landbouwer de heer David Goekoop. Hij zal spreken over de omslag van de oude naar de nieuwe landbouw en zal daarbij ook ingaan op de gevolgen die de inundatie tijdens de Tweede Wereldoorlog had op de landbouw.
  • De tweede lezing gaat over de allernieuwste, biologische technieken in de gewasbescherming: “Hoe maak je van de agricultuur puur natuur?” Over dit zeer actuele onderwerp zal worden gesproken door mevrouw dr. Sandra de Weert. Zij is als microbiologisch onderzoeker werkzaam bij het wereldwijd bekende bedrijf op dit terrein: Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

Na de presentatie van het katern door boerderijdeskundige Gerbrand Hoek, tevens bestuurslid van Rethorica, zullen twee ‘eerste exemplaren’ van het boekwerkje worden uitgereikt door voorzitter, of  Prinsche van Rethorica, de heer Hein Mijs.

Tot slot van de avond is er onder het genot van een drankje gelegenheid het katern te kopen. De prijs ervan is slechts 9,95 euro voor een rijk geïllustreerd boekwerkje van bijna 80 pagina’s. Meer info: https://www.societeitrethorica.nl/blog/23500/Polderkatern_deel_II.blog.