Ook in 2018 bij het 65-jarig herdenken van de Watersnoodramp, willen we weer als Projectkoor meewerken aan de herdenking. Daarom vraag wij jouw medewerking: wil je weer met ons meezingen?

Deze keer gaan we vroeger in het jaar starten zodat we meer oefenmomenten hebben. Het is de bedoeling dat we weer 3 stukken zingen: Psalm 93 en 2 vrije stukken. Zo snel als beschikbaar sturen we de bladmuziek en oefenbestanden toe. Aanmelden kan via watersnoodnt@filternet.nl.
Nodig gerust ook vrienden en bekenden uit om mee te zingen. Ze moeten zich dan wel even aanmelden via de mail zodat ook zij de bladmuziek en de oefenbestanden kunnen ontvangen. Het zijn meerdere repetities dan vorige jaren omdat je, als je een repetitie verhinderd bent, toch genoeg oefenmomenten hebt zodat we als Projectkoor weer iets moois neer kunnen zetten. Wij zien er naar jullie te ontmoeten op de repetities!

Ben je ook (weer) van de partij?
We zien er naar uit om jullie weer in eengezinsheid te ontmoeten onder de bezielende leiding van Marlous.
De repetities zijn weer op donderdagavond  van 19.00 -19.45 uur  (voorafgaand aan de Apollorepetities).

Voor je agenda hierbij alvast de oefendata:
donderdag 14 december
donderdag 21 december
donderdag 4 januari
donderdag 11 januari
donderdag 18 januari
donderdag 25 januari

Hartelijke groet,
Marlous en Corine
watersnoodnt@filternet.nl