In een tijd van strijd tegen fossiele brandstoffen en vóór het behoud van het milieu heeft de gemeente Goeree Overflakkee de opdracht op zich genomen om op ons eiland vóór 2020 225 megawatt windenergie te plaatsen.

Nadat de 7 windturbines, die al zo’n 25 jaar bij ons dorp stonden, vervangen zijn door vier megamolens, heeft de gemeente besloten dat windpark Battenoert uitgebreid moet worden met nog eens 9 windmolens. Vijf molens moeten komen vóór de bestaande rij.

Weerstand
In verband met geluidsoverlast, slagschaduw en ruimtelijke oriëntatie is daar veel weerstand tegen bij de bevolking van ons dorp. Wie wil er, i.p.v. in een vredig dorp, opeens wonen midden in een windindustriegebied vol malende megamolens? Temeer omdat er 35 windturbines van Zeeland op de Krammer, onder de Flakkeese kust worden geplaatst ? De hoogte van deze turbines bedraagt zelfs 185 meter en deze dragen, i.v.m.  de luchtvaart, ook s nachts knipperende verlichting.

Hoe nu verder?
De dorpsraad voert al enkele jaren strijd om de tweede rij windmolens op land niet geplaatst te krijgen.  Daarbij is ook de bevolking gemobiliseerd om hun stem te laten horen aan gemeente en initiatiefnemers. We naderen nu het eindpunt.

Naar alle verwachting zal de gemeenteraad 28 september 2017 een beslissing nemen….